Časovač - programovatelný časový spínač s tranzistory MOSFET

Ilustrační foto

Obrázek zboží Časovač - programovatelný časový spínač s tranzistory MOSFET
Obrázek zboží Časovač - programovatelný časový spínač s tranzistory MOSFET Obrázek zboží Časovač - programovatelný časový spínač s tranzistory MOSFET

Informace o zboží

Kód M482F
Popis Časovač - programovatelný časový spínač s tranzistory MOSFET

Univerzální časový spínač s výstupem MOSFET 12–24V DC a širokou škálou nastavení.

Pracovní režimy:
P1 – po vstupním impulsu je relé sepnuto po nastavenou dobu. Tento režim má ještě další možnosti nastavení:
P1.1 – aktivní pouze první spouštěcí impuls
P1.2 – aktivní každý impuls po uplynutí nastaveného času
P1.3 – první impuls spustí odpočítávání doby sepnutí, dalším impulsem je možno dobu sepnutí zkrátit ještě před uplynutím nastaveného času.
P2 – po vstupním impulsu modul odpočítá nastavenou dobu T1 (parametr „CL“), poté sepne relé na nastavenou dobu T2 (parametr „OP“). Tento cyklus proběhne pouze jednou.
P3.1 – cyklické opakování režimu P2, přičemž počet cyklů je možno nastavit na 1–999 nebo nekonečno (parametr „LOP“, nekonečno = — na displeji) První impuls vše spouští, další impuls hodiny odpojí
P3.2 – režim P3.1, avšak není nutno spouštět impulsem. Aktivní je hned po připojení napájení.
P4 – relé sepne náběžnou hranou impulsu a odpočítávání je spuštěnou sestupnou hranou impulsu. Tento režim se využívá pro zpožděné vypnutí spotřebičů, např. při osvětlení schodiště

Nastavované parametry:
OP – doba sepnutí relé
CL – doba vypnutí relé
LOP – počet cyklů (1–999× nebo nekonečno – displej ---)
tyto parametry jsou nezávislé, ale sdílí je každý režim, tzn, že v každém režimu budou stejné.

Nastavení doby sepnutí a vypnutí:
XX.X = 0,1– 99,9sec
XXX. = 1 – 999sec
XXX = 1 – 999min
např. pro nastavení času 3,2 sec bude na displeji 03.2
pro nastavování všech parametrů je určeno tlačítko „SET“. Krátkým stiskem se aktivuje nastavení parametrů OP, CL a LOP, dlouhým stiskem režimy P1 – P4. Volba se provádí tlačítky „UP“ a „DOWN“

Provozní parametry:
Napájecí napětí 12V-24V DC
Klidový proud 20mA, v aktivním stavu 50mA
Spouštěcí impuls 3–24V nebo GND(volitelné), modul je vybaven optočlenem
Uchování nastavených parametrů i při vypnutém napájení
Indukace LED pro sepnutý stav
Pracovní teplota –40°C ~ 85°C
Rozměry 62×38×17mm

COM je kontakt, který se překlápí mezi NO a NC po přivedení napětí na cívku.
NO je kontakt v klidovém stavu rozpojen proti kontaktu COM
NC je kontakt v klidovém stavu spojen s kontaktem COM
Kontakty relé nejsou připojené k žádnému napětí.
Výrobek není samostatně funkční celek, vyžaduje odbornou montáž.

Návod m482f.pdf (~218 KB)
Měrná jednotka ks
Maloobchodní cena s DPH 110,00 Kč
Velkoobchodní cena 1 bez DPH 73,00 Kč
Platnost VC1 od 3 ks
Velkoobchodní cena 2 bez DPH *
Platnost VC2 od *
Dispozice 0 Na skladě 191 ks
Objednat